Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Vi følger med i tiden!

 

Vi utvikler nyskapende, effektive og intuitive løsninger ved hjelp av Microsoft.NET plattformen. 


Utviklingsmetode

Vår utviklingsavdeling jobber etter SCRUM metoden. Dette innebærer at vi deler arbeidet inn i såkalte sprinter der alle utviklingsjobber er planlagt en måned fram i tid. I et marked der krav til løsninger er i stadig endring, anser vi i Jobbnorge oss som svært tilpasningsdyktige til å tilfredsstille våre kunders behov med framtidsrettede løsninger. Våre teknologiske løsninger legger opp til effektivitet, brukervennlighet og profesjonalitet.

 

Integrasjoner Sakbehandling og Arkiv/HR systemer

Jobbnorge er sømløst integrert mot tilstøtende systemer for å sikre en trygg, enkel og kostnadsbesparende rekrutteringsprosess. Vi utvikler nyskapende, effektive og intuitive løsninger ved hjelp av Microsoft.NET plattformen. Jobbnorge benytter standard løsninger som XML Webservices eller REST API (JSON) for informasjonsutveksling imellom ulike systemer for overføring av data.

 

 

Stillingspublisering til andre portaler/medier

Jobbnorge har flere direkte integrasjon mot andre stillingsportaler som finn.no og nav.no. Du publiserer dine stillinger direkte til disse kanalene fra vårt system. I tillegg kan vi sette opp tilpassede RSS/XML feeds som viser den enkelte arbeidsgivers stillinger samlet i ønsket visning, slik at dine stillinger kan publiseres på egne hjemmesider, intranett og liknende kanaler. Nye stillinger oppdateres automatisk, og ved søknadsfrist fjernes disse.

 

Dette er noen av publiseringsvalgene som finnes i dag i Jobbnorge:

  • Finn.no (Norges største portal for publisering av jobbannonser)
  • Nav.no (Samling som skal inneholde de fleste utlyste stillinger til enhver tid)
  • Euraxess (Europeisk forskermobilitetsportal for vitenskapelige stillinger)
  • Egne hjemmesider (Egne karriereportaler, RSS/XML, Javascript Widgets, Linker eller Iframe visning)

 

Du publiserer dine stillinger enkelt til alle valgte kanaler gjennom et kontaktpunkt - Jobbnorge!