Jobbnorge.no trenger JavaScript for at alle funksjonene skal virke. Vennligst slå på JavaScript i nettleseren og prøv igjen.

Oppsummering av brukerforum 2016Tusen takk for veldig hyggelige dager til dere som var sammen med oss på Jobbnorges brukerforum på Svalbard 13. – 15. september.

Jobbnorge gjennomfører årlige brukerforum for å skape en arena der vi sammen med våre kunder kan dele erfaring, behov og forventninger i en sosial ramme.


I årets brukerforum har vi spesielt trukket frem rekruttering som merkevarebygging, samt universell utforming i forbindelse med vårt pågående prosjekt «Jobbsøk uten digitale barrierer», som gjennomføres med statlig støtte.

Årets deltakere har bidratt med kompetanse, erfaring og kreativitet for å påvirke våre fremtidige løsninger.
I løpet av disse dagene ble det avdekket forventninger til flere områder som vi ønsker å sette fokus på i vår videre produktutvikling:
 

  • bakgrunnssjekk
  • effektiv annonsering
  • medierådgiving
  • analyse av trefftall og annonsesporing
  • utforming av stillingsannonse
  • fleksibel bruker- og rollestyring
  • sektortilpasning for UH-sektoren til interne prosesser (opprykk)
  • forbedret vedleggsfunksjon for søkere
  • obligatoriske felter i CV
  • forbedret samhandling- og dokumenthåndtering

 
I tillegg til punktene ovenfor, som gruppene valgte ut som spesielt viktige fokusområder, kom det fram flere ønsker og forventninger. Oppsummert kan vi si at Jobbnorge har et kontinuerlig fokus på effektive løsninger som forenkler prosessene og som støtter opp under kundenes behov i forhold til funksjonalitet, rådgivning og service. Vi vil fortsatt ha stort fokus på forbedring av eksisterende integrasjoner, samt utvikling av nye mot systemer hvor dette gir gevinst.

Universitets-, høgskole- og forsknings-sektoren var høyt representert på årets brukerforum, og det ble uttrykt et ønske om en arena for samhandling i sektoren for rekrutteringsområdet. Vi ser at det vil kunne være verdifullt for virksomheter med sammenfallende behov å ha en slik area. Dette er noe vi ønsker å se nærmere på i dialog med involverte parter.


Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.