Vil du jobbe for auka deltaking i arbeids- og samfunnsliv?

Kompetanse Noreg, direktoratet for kompetansepolitikk jobbar for å heve vaksnes kompetanse slik at færre fell utanfor. Gode ordningar for læring gjennom heile livet er eit vilkår for eit inkluderande arbeids- og samfunnsliv. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet, og har hovudkontor i Oslo, og regionkontor i Bergen og Tromsø.

Kommunikasjonsrådgjevar

Denne stillinga er ikkje aktiv.