Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca 260 ansatte.

 

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturell mangfold.

 

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Embete som jordskifterettsleder ved Marnar jordskifterett og Aust-Agder jordskifterett

Denne stillinga er ikkje aktiv.

Om stillinga

 • Søknadsfrist
  Avslutta
 • Arbeidsgivar
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Arbeidsstad
  Marnar jordskifterett
 • Jobbnorge-ID
  138660
 • Intern-ID
  17/835
 • Omfang
  Heiltid
 • Varigheit
  Fast

Sjå meir

Finn andre stillingar