Høgskulen i Volda

ASH: Avdeling for samf.fag og historie

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også ei avdeling av Møreforsking og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

Førsteamanuensis i tidleg nytidshistorie – st. nr. 5/2017

Denne stillinga er ikkje aktiv.

Om stillinga

 • Søknadsfrist
  Avslutta
 • Arbeidsgivar
  Høgskulen i Volda
 • Nettside
 • Kommune
  Volda
 • Jobbnorge-ID
  133792
 • Intern-ID
  5/2017
 • Omfang
  Heiltid
 • Varigheit
  Fast

Sjå meir

Finn andre stillingar