Søk

19 stillinger

 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Våland, Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 01.06.2018
  Omfang: Deltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: DR2 Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Våland, Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 01.06.2018
  Omfang: Deltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: DR2 Andre drifts- og vedlikeholdsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 31.05.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN1 Undervisnings- og forskerstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 01.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 18.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 29.05.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Fast
  Stillingstype: AD3 Saksbehandler/-utrederstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 06.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 07.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Åremål
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 28.05.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 18.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Åremål
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 05.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: AD3 Saksbehandler/-utrederstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Rogaland generelt (feltarbeid), Stavanger
  Søknadsfrist: Løpende
  Omfang: Heltid
  Varighet: Sesong
  Stillingstype: ST2 Ingeniører
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 30.05.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Vikariat/Midlertidig
  Stillingstype: UN3 Rekrutteringsstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 29.05.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Fast
  Stillingstype: UN1 Undervisnings- og forskerstillinger
 • Universitetet i Stavanger
  Arbeidssted: Ullandhaug, Stavanger
  Søknadsfrist: 01.06.2018
  Omfang: Heltid
  Varighet: Fast
  Stillingstype: UN1 Undervisnings- og forskerstillinger