Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) koordinerer Regjeringens fornyingsarbeid. Departementet har også ansvaret for lokaler, sikkerhet og tjenester i regjeringskvartalet, nasjonal IKT-politikk, konkurransepolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk, bygg- og eiendomspolitikk, same- og minoritetspolitikk, kirkepolitikk, forvaltningspolitikk, personvernpolitikk samt tilskudd til politiske partier (partiloven). FAD er dessuten etatsstyrer for fylkesmannsembetene og en rekke andre virksomheter.

Ekspedisjonssjef for Avdeling IKT og fornying

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  95178
 • Intern-ID
  13/1817
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger