Lovavdelingen er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Avdelingen har et særlig ansvar for sentrale lover og den tekniske kvaliteten i lovverket, samt at vi er faglig sekretariat for Justisdepartementets politiske ledelse. Lovavdelingens medarbeidere deltar ofte i internasjonale fora innenfor avdelingens fagområder, herunder forhandlinger om internasjonale avtaler.

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du:

 • delta i rettsutviklingen?
 • jobbe i grenseland mellom juss og politikk?
 • jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess?
 • jobbe sammen med andre dyktige jurister?

Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere må ha avlagt eksamen på andre avdeling, med svært gode eksamensresultater.

Søknader om praktikantopphold sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil behandles fortløpende.

Du kan lese mer om avdelingen og praktikantordningen på www.lovavdelingen.no. Har du spørsmål, kan du sende epost til adressen ovenfor eller kontakte forværelset i Lovavdelingen på tlf. 22 24 53 63/62.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Løpende
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  94945
 • Intern-ID
  12/5829
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger