Kulturrådet forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet, er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Fagadministrasjonen, som også omfatter sekretariatsfunksjoner for Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde og Den kulturelle skolesekken, har ca. 120 ansatte. Kulturrådet har som mål å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv, være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten og bidra til samhandling.

2-årig midlertidig stilling som forsker- Kulturrådets historie 1965-2015

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kulturdirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  91773
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger