Universitetet i Bergen

IT-avdelinga

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med over 14 000 studentar og vel 3500 tilsette ved seks fakultet. Vi held til midt i hjarte av Bergen og har våre røter tilbake til grunnlegginga av Bergens Museum i 1825. Vårt viktigaste bidrag til samfunnet er framifrå grunnforsking og utdanning over ei stor fagleg breidde.

Gruppeleiar (senioringeniør/overingeniør)

Denne stillingen er ikke aktiv.