Universitetet i Bergen

IT-avdelingen

Universitetet i Bergen (UiB) er eit byuniversitet der sentrale delar av campus ligg i Bergen sentrum. Vi har ca. 14 300 studentar og omlag 3 300 tilsette. UiB er kjend for forsking på høgt internasjonalt nivå og har mellom anna fleire senter for framifrå forsking (SFF). Vi har ein sterk internasjonal profil, som medfører tett samarbeid med universitet over heile verda.

Overingeniør/Avdelingsingeniør - Unix klientdrift

Denne stillingen er ikke aktiv.