Universitetssykehuset Nord-Norge HF

KIRURGI-, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. UNN er også lokalsykehus for Ofoten og Troms. Foretaket har 5800 ansatte, herav ved UNN Narvik. Vår visjon er å gi den beste pasientbehandling – det er resultatene som teller! Virksomheten bygger på kjerneverdiene respekt, kvalitet, trygghet og omsorg.

Ved UNN Narvik har vi som mål å utvikle et av landets mest fremtidsrettede lokalsykehus. Vi har etablert gjennomgående faglig ledelse for å sikre tett integrering i og samarbeid med resten av universitetssykehuset. Det skal bygges et nytt sykehus som integrerer somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og ivaretar samhandlingsreformens krav til tettere samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Sykehuset skal utvikles til en utdannings- og forskningsarena for moderne lokalsykehusdrift.

 

I påvente av nybygget gjennomføres det nå en betydelig oppgradering av det gamle sykehuset. Det skal samtidig gjennomføres omlegging fra døgn- til dagbehandling og etablering av nye funksjoner, blant annet MR. Vi samler all somatisk døgnbehandling i en ny enhet under Medisinsk avdeling og all poliklinikk og dagbehandling i en ny enhet under Kirurgisk seksjon. Det skal etableres et internt driftsråd som sikrer koordinering mellom driftsenhetene.

Seksjonsleder, Kirurgi, kreft- og kvinnehelseklinikken, Kirurgisk seksjon Narvik

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Nettside
 • Kommune
  Narvik
 • Jobbnorge-ID
  75227
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger