Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Nordlandsklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland. Foretaket har 5800 ansatte. Virksomheten skal bygge på respekt, kvalitet og trygghet.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført i søkerlisten.

Rus og spesialpsykiatrisk klinikk - seksjon Nordlandsklinikken (Narvik)

Rus og spesialpsykiatrisk klinikk har virksomhet innenfor fagområdene rus, sikkerhetspsykiatri og

alderspsykiatri. Klinikken består av 4 kliniske avdelinger, som er lokalisert i Tromsø og Narvik. I tillegg til klinisk virksomhet har klinikken Stabsenhet FoU som består av KoRus Nord og RVTS.

 

Rusbehandling

Avdelingen for rusbehandling består av 3 døgnseksjoner; Nordlandsklinikken (i Narvik), Færingen og ReStart (i Tromsø). Avdelingen har 90 stillingshjemler. Avdelingen ledes av et tverrfaglig lederteam

 

Nordlandsklinikken

Tilbyr døgnbasert og poliklinisk behandling, samt avrusning og utredning, til ulike grupper rusavhengige. Seksjonen har til sammen 22 døgnplasser, 8 avrusnings- og utredningsplasser og totalt ca 60 stillingshjemler.

Tilkallingsvikarer Nordlandsklinikken

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Nettside
 • Kommune
  Narvik
 • Jobbnorge-ID
  72694
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger