Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte skatte og avgiftsregelverket, bl.a. gjennom å utarbeide lovforslag og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning. Avdelingen er delt inn i fem seksjoner, Seksjon for person- og kapitalskatt og skatteavtaler, Seksjon for nærings- og eiendomsskatt, Seksjon for selskapsskatt, Seksjon for skatteforvaltning og innkreving og Seksjon for indirekte skatt.

Jurist (førstekonsulent/rådgiver)

(Ettårig vikariat med gode muligheter for fast tilsettelse)

 

Vil du være med å utforme morgendagens skatteregler?

 

Vi søker etter jurist til ledig vikariat i Skattelovavdelingen.

 

Norge skal ha et godt skattesystem som finansierer fellesskapet. Skattelovavdelingen skal gi det beste faglige grunnlaget for å utforme morgendagens skatteregler. Avdelingen er faglig sekretariat for finansministeren og den øvrige politiske ledelsen i departementet, med ansvar for regelverket om skatter og avgifter. Arbeidet i avdelingen er utpreget juridisk, og går særlig ut på å forberede ny skattelovgivning, utarbeide forslag til det årlige skatte- og avgiftsopplegget i statsbudsjettet og tolke gjeldende regler. Avdelingen har også internasjonale arbeidsoppgaver, som å forhandle skatteavtaler med andre land og være med i arbeidsgrupper i internasjonale organer.

 

Utdanning

Det kreves master i rettsvitenskap med meget gode resultater.

Vi oppfordrer også studenter som er ferdig med utdanningen våren 2019 om å søke.

 

Egenskaper og erfaring

 • Interesse og anlegg for utredningsarbeid og regelverksutvikling

 • Interesse for samfunnsspørsmål

 • Gode analytiske ferdigheter

 • Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

 • Høy arbeidskapasitet

 

Til stilling som rådgiver er det nødvendig med relevant erfaring.

 

Vi tilbyr

 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø

 • Faglig utvikling

 • Nærhet til politiske beslutninger

 • Et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø

 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Lønn: Lønn for førstekonsulent kr 450 000 – 500 000 og lønn for rådgiver kr 500 000 – 550 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Stillingens referansenr: 2/19


Kontakt: Avdelingsdirektør Knut Erik Omholt, telefon 22 24 42 94 eller avdelingsdirektør Bjørn Berre, telefon 22 24 42 09.


Mangfoldet i samfunnet bør reflekteres blant FINs medarbeidere. Alle kvalifiserte søkere vil bli vurdert. Vi er en IA-bedrift, og i dette ligger det blant annet at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Finansdepartementet ber kandidatene søke på stillingen elektronisk og laste opp karakterutskrifter, vitnemål, attester og vedlegg i søknadsportalen Jobbnorge innen 20. februar 2019. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før tilsettelse.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  164571
 • Intern-ID
  2/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger