Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri. Departementet har ca 155 ansatte fordelt på fem avdelinger og en kommunikasjonsenhet.

Ønsker du å bli vår nye lærling i kontor- og administrasjonsfag?

Denne stillingen er ikke aktiv.