Konfliktrådet er en statlig virksomhet som bistår i å løse konflikter mellom private parter, eller mellom fornærmede og enkeltpersoner når en straffbar handling er begått. Konfliktrådet har også ansvar for de særskilte straffereaksjonene overfor ungdom, ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Konfliktrådet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har to organisatoriske nivåer med 22 lokale konfliktråd. Sekretariatet for konfliktrådene er overordnet faglig og administrativt ansvarlig. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er også lagt under Sekretariatet for konfliktrådene. Det er i alt 130 ansatte i virksomheten, hvorav Sekretariatet for konfliktrådene har 25 ansatte med kontorsted sentralt i Oslo. Se www.konfliktraadet.no for mer informasjon.

Direktør - Sekretariatet for konfliktrådene

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  164355
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger