Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

EØS- og handelsseksjonen har hovedansvar for KLDs oppfølging av EØS-avtalen, EFTA og Nordisk ministerråd, samt EØS-midlene og nordisk finansieringsinstitusjon NEFCO. Seksjonen har også ansvar for miljøaspekter i handelsavtaler, Miljøinformasjonsloven, Århuskonvensjonen og statsstøtte.

Vil du jobbe med klima- og miljøpolitikk opp mot EU/EØS og handelsavtaler?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 18, 0153 OSLO
 • Jobbnorge-ID
  164344
 • Intern-ID
  KLD10/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger