Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Seniorrådgiver - Ledelsesstøtte

Ved Universitetet i Agder er det en ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver i Forskningsadministrativ avdeling. Den som blir tilsatt skal i hovedsak jobbe med ledelsesstøtte. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

 

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med universitetsledelsen, med andre enheter ved UiA og med regionale utviklingsaktører.

 

Seniorrådgiveren skal gi støtte til universitetsledelsen i utvikling og implementering av UiAs strategi innen forskning, innovasjon og ph.d.-utdanning. UiA vedtok i 2017 en langtidsplan for hvordan UiA vil utvikle et rammeverk for forskning i et ti-års-perspektiv: Plan for forskning og faglig og kunstnerisk utvikling 2017-2027. Stilling vil bidra til videre implementering av planen og revidering, samt andre strategiske prosesser knyttet til videreutvikling av forskning, innovasjon og ph.d.-utdanning.

 

Den som blir ansatt rapporterer til forskningsdirektøren.

 

Arbeidsoppgaver

 

Støtte ledelsen i den strategiske videreutvikling av forskning, ph.d.-utdanning og innovasjon ved å:

 

 • initiere, koordinere og følge opp strategiske prosesser i samarbeid med universitetsledelsen og andre enheter
 • bidra til implementering av FoU-planen gjennom videreutvikling av forskningsgrupper, toppforskningsområder, evalueringer
 • forbereder saker til universitetets forskningsutvalg og universitetsstyret
 • gi råd til universitetsledelsen og bistå i dialog med eksterne aktører
 • gjennomføre høringer og utredninger innen ansvarsområde
 • bidra i kvalitetssikring av forskning, utarbeide årlig rapport om forskning til styret (Utdannings- og forskningsmeldingen)
 • administrative lederstøtteoppgaver i avdelingen, som sekretariats støtte for universitetets forskningsutvalg.

Nødvendige kvalifikasjoner

 

 • høyre utdanning på minimum masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 

 • erfaring fra administrasjon og ledelsesstøtte
 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren

Personlige egenskaper


 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til strategisk tekning og til å ta initiativ
 • god framstillingsevne både skriftlig og muntlig, på engelsk og norsk (eller et annet nordisk språk)
 • evne å arbeide selvstendig og strukturert samtidig som en har nødvendig fleksibilitet

Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver kr. 534 100- 597 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 19.02.19

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Simone Heinz, tlf. 908 45 382, e-post simone.heinz@uia.no eller viserektor Stephen Seiler, tlf. 916 14 587, e-post stephen.seiler@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  164051
 • Intern-ID
  Ref. 5/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger