Politiets tryggingsteneste (PST) har til oppgåve å førebyggje og etterforske alvorleg kriminalitet som gjeld nasjonen sin tryggleik, under dette terrorverksemd, lovbrot mot staten sin sjølvstende og tryggleik, ulovleg etterretningsverksemd, ulovleg teknologioverføring, spreiing av masseøydeleggingsvåpen, samt sabotasje og politisk motivert vald.

 

Politiets tryggingsteneste er eit eige organ, direkte underlagd Justis- og beredskapsdepartementet. Når det gjeld etterforsking og påtale er sjefen for tenesta underlagd Det nasjonale statsadvokatembetet og Riksadvokaten.

Verksemda er organisert med ei sentral eining (DSE) og lokale einingar i politidistrikta.

Sjef for Politiets tryggingsteneste

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  163976
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger