Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Postdoktor innen tematikken "barns lek og bevegelse i natur"

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som postdoktor, for en periode på 2 år, ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Tiltredelse snarlig etter avtale. Arbeidssted Campus Kristiansand.

 

Fakultetet har fra høsten 2019 fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for ernæring og folkehelse.

 

Beskrivelse av stillingen

Stillingen knyttes opp mot fakultetets forskning innenfor friluftsliv og lek, og det sentrale området for stillingen vil være barns lek og bevegelse i natur. Deler av prosjektet skal knyttes til barnehagekonteksten, og forskningen skal samlet sett understøtte universitetets mastergradsprogram i barnehagekunnskap.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Gode ferdigheter innen kvalitative og/eller kvantitative metoder og metodisk kompetanse knyttet til interaksjon med barn vil bli vektlagt. Det forutsettes at søker har publiserte arbeider innenfor temaet barns lek og bevegelse i natur. Søker må utforme en prosjektbeskrivelse der plan for forskningen skal konkretiseres. Det er viktig at søker klargjør hvordan prosjektet styrker kunnskapsgrunnlaget for barnehagekunnskap og hvordan prosjektet bidrar til kunnskapsutvikling rundt barndom. Prosjektbeskrivelsen skal utformes i tråd med Forskningsrådets mal for prosjektbeskrivelse for personlig postdoktorstipend (se www.forskningsradet.no)

 

Den som tilsettes i stillingen vil bli medlem i forskningsgruppen SEP- HEP (Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet).

 

Nærmere informasjon om fakultetets forskningsgrupper finner du her.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

 

Den som tilsettes, må ha doktorgrad med klar relevans til fakultetets forskningsområder, og det er ønskelig at søkeren har disputert i løpet av de siste 5 år. Aktuelle søkere må ha levert og fått godkjent avhandlingen innen søknadsfristen. Det forventes at søkere har kapasitet for selvstendig akademisk arbeid på høyt nivå, fortrinnsvis dokumentert gjennom publikasjoner i anerkjente vitenskapelige publiseringskanaler.

 

Personlig egnethet for stillingen og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

 

Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk, og ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig).

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referanser vil bli innhentet i samråd med søkerne.

 

Vi tilbyr:

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544.400 –607.700. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen».

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet (inntil 10) samt liste over disse
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Prosjektplan

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 25. februar 2019.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder for SEP-HEP Tommy Haugen, tommy.haugen@uia.no, tlf. 38 14 23 37, instituttleder Geir Torstveit, geir.torstveit@uia.no, 38 14 22 62 eller fakultetsdirektør Veslemøy Rabe, veslemoy.rabe@uia.no, tlf. 37233745.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  163859
 • Intern-ID
  Ref. 17/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger