Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i ernæring, mat og helse

Ved Universitetet i Agder er det ledig svangerskapsvikariat i 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i ernæring, mat og helse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse 01.08.19, eller etter avtale med fakultetet.

 

Fakultetet har fra høsten 2019 fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for ernæring og folkehelse.

 

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet for helse- og idrettsvitenskap har et felles phd-program med stipendiater fra alle instituttene, og har tre aktive forskningssentre.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes må kunne undervise i praktisk matlaging, ernæring, matvarekunnskap og andre teoriemner som inngår i læreplanen for mat og helse i grunnskolen.

 

Det er ønskelig at den som tilsettes har lærerutdanning med fordypning i mat og helse og relevant mastergrad/doktorgrad. Undervisningserfaring fra universitets/høgskolenivå og skoleverket vil bli vektlagt.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Det kreves at søkeren behersker norsk, eller annet skandinavisk språk. Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud 

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 544.400 – 658.300, førstelektor kode 1198, kr. 544.400 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 480.600 – 586.500 pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Menn oppfordres til å søke.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Eventuell doktorgradsavhandling
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 18. februar 2019.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til instituttleder Geir Torstveit, tlf. 38 14 22 62 / 488 98 409, e-post geir.torstveit@uia.no, eller studiegruppeleder Elisabet R. Hillesund, tlf. 38 14 12 85, e-post elisabet.r.hillesund@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  163805
 • Intern-ID
  Ref. 16/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger