Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Postdoktor

Ved Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en 100 % stilling som postdoktor for en periode på 2 år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Tiltredelse 1. august 2019 eller etter avtale.

 

Postdoktorstillingen inngår i forskergruppa Traumeframstillinger i samtidskulturen https://www.uia.no/forskning/humaniora-og-pedagogikk/traumeframstillinger-i-samtidskulturen. Det forventes at den som får stillingen, deltar aktivt i gruppas arbeid. Stillingen er knyttet til

forskningsprosjektet Framstilt fortid. Norge og andre verdenskrig i samtidskulturelle optikker. Den som tilsettes, skal forske og publisere på prosjektets definerte temaer, ta utgangpunkt i prosjektets teorigrunnlag og velge materiale fra film- eller TV-produksjoner. Mer informasjon om prosjektet finnes på: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk/forskning/framstilt-fortid.-norge-og-andre-verdenskrig-i-samtidskulturelle-optikker

 

Søkere må ha doktorgrad i litteraturvitenskap, dramaturgi, filmvitenskap, visuell kultur eller medieforskning med vekt på TV. De må ha levert avhandlingen og fått den godkjent for disputas innen søknadsfristen. Avlagt doktorgrad bør ikke være eldre enn fem år. Dokumentert vitenskapelig publisering ut over doktoravhandlingen og erfaring fra eksternt finansiert forsknings- og utviklingsarbeid (søknadsarbeid og gjennomføring) vil tillegges vekt i vurderingen av søkerne.

 

Søkere må legge ved en prosjektskisse med plan for gjennomføring av forskingsarbeidet og for publisering i postdoktorperioden.

 

Søkere må ha gode organisatoriske egenskaper og evne til både å arbeide selvstendig og i team.

Arbeidsspråket for prosjektet er norsk, og søkere må forstå et skandinavisk språk.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som postdoktor framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.06, med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler, § 6-4, sjette ledd.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 544 400 – 607 700 bto. pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju, og referanser blir innhentet i samråd med søkeren. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk. Benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon må lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 

 • CV med publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Prosjektskisse med framdriftsplan (5 sider)
 • Inntil 10 vitenskapelige publikasjoner (inkludert doktoravhandlingen)

 

Det er søkernes ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vesentlige vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 1.3.2019

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Professor Unni Langås, unni.langas@uia.no, tlf +47 38 14 20 75

Professor Charles I. Armstrong, charles.armstrong@uia.no, tlf. +47 38 14 22 84

Personalrådgiver Sevleta Memic, sevleta.memic@uia.no, tlf +47 38 14 20 94

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  163778
 • Intern-ID
  Ref. 14/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger