Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis i samfunnsvitenskap/forskningsmetode

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 1. august 2019 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap/forskningsmetode.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil bestå av en kombinasjon av undervisning og forskning. Fakultetet tilbyr en rekke samfunnsvitenskapelige studieprogrammer på bachelor- og masternivå. Stillingen vil ha faglig tilknytning til bachelor i sosiologi og master i samfunnsanalyse, men stillingen vil også innebære undervisningsoppgaver på andre studieprogram. Det er forventet at den som tilsettes vil kunne ta faglig ansvar for undervisning i samfunnsvitenskapelig metode, især kvantitativ metode, på studieprogram som bachelor i økonomi og ledelse, bachelor i IT og informasjonssystemer og master i innovasjon og ledelse, i tillegg til de overnevnte studieprogram. I tillegg til undervisning i metode, vil det tilkomme undervisning i aktuelle sosiologiske og samfunnsvitenskapelige emner. Det er ønskelig at den som tilsettes også kan undervise innen organisasjonsteori. Stillingen vil innebære veiledning av bachelor- og masteroppgaver, samt potensielt veiledning av stipendiater.  

I tillegg til undervisningsoppgaver er det forventet at den som tilsettes er en pådriver for faglig utviklingsarbeid, forskningsaktivitet og for å søke eksterne forskningsmidler. Fakultetet har en rekke tverrfaglige forskergrupper, eksempelvis innenfor økonomisk organisering, organisasjon og ledelse, innovasjon og entreprenørskap og marketing management, med vitenskapelig ansatte på tvers av fakultetets fem campuser. Avhengig av kompetanse og forskningsfelt, vil den som tilsettes knyttes til en av de etablerte forskergruppene. Det er særlig ønskelig med forskningsinteresser innen organisasjonssosiologi, økonomisk organisering og/eller metodologi.  

Arbeidssted vil i hovedsak være campus Vestfold, men det må påregnes undervisning og andre oppgaver på fakultetets øvrige campus/institutter ved behov. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter etc. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder. I tillegg til undervisning i auditorier/klasserom satser universitetet på fjernundervisning og e-læring, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier. 

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis en person som har undervisnings- og veiledningserfaring innen samfunnsvitenskapelig metode, samt innen sosiologi eller andre relevante samfunnsvitenskapelige disipliner.  

Personen vi søker må være forsknings- og publiseringsaktiv. Det er ønskelig med erfaring fra anvendelse av kvantitative forskningsmetoder. Det forventes at søkeren har bred kompetanse når det gjelder samfunnsvitenskapelige perspektiver, og erfaring med organisasjonsteorier vil bli verdsatt. Dokumenterte FoU-arbeider, og praktisk erfaring fra ovennevnte fagfelt, vil bli vektlagt. Det gjelder også dokumentasjon av internasjonale nettverk innen relevante fagmiljøer. I tillegg er det viktig å ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet vil bli vektlagt.  

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, eller tilsvarende utenlands doktorgrad som kan godkjennes som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Pedagogisk formalkompetanse må dokumenteres gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen tre år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling i et solid fagfellesskap
 • Spennende tverrfaglig, utviklingsorientert og godt forskningsmiljø i utvikling, med entusiastiske kollegaer  
 • En organisasjon med gjennomgående høy faglig kompetanse
 • Varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, og videreutvikling av egen kompetanse
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Førsteamanuensis (stillingskode 1011): NOK 534.100 – 731.400 (lønnstrinn 61 – 77) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. 

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Annett Arntzen, +47 31 00 90 51 / +47 45 29 57 08 ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap kontaktes. 

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre: «Søk stillingen.»

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
 3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  22. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Campus Vestfold
 • Jobbnorge-ID
  163749
 • Intern-ID
  Ref 19/05
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger