Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca 230 ansatte.

 

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturell mangfold.

 

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

 

Embete som jordskiftedommer ved Vestfold jordskifterett

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Arbeidssted
  Vestfold jordskifterett
 • Jobbnorge-ID
  163721
 • Intern-ID
  19/231
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger