Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca 230 ansatte.

 

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturell mangfold.

 

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

 

Embete som jordskiftedommer ved Vestfold jordskifterett

Vestfold jordskifterett omfatter kommunene Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik (fram til 2020), Sande, Re og Færder. Kontoret ligger i Tønsberg, og det er for tiden seks ansatte.

Ved Vestfold jordskifterett er det ledig et embete som jordskiftedommer med tiltredelse etter nærmere avtale.

For stillingen kreves det jordskiftefaglig utdanning på mastergradsnivå med fagområde fastsatt av departementet, delegert til Domstoladministrasjonen. Det er ønskelig med bred yrkes- og livserfaring. God skriftlig og muntlig framstillingsevne, analytiske evner, god menneskekunnskap og gode samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. I tillegg vil det bli lagt vekt på kandidatens evne til å videreutvikle jordskifteretten i tråd med brukernes krav og forventninger.

Vi kan tilby

 • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
 • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
 • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
 • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert fjerde år
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som utnevnes må uten erstatning finne seg i endringer i domstolstrukturen og organiseringen av domstolen. Dette kan være sammenslåing med andre domstoler og eventuelt bortfall av administrative oppgaver. Endring av tittel på grunn av dette kan også skje. Endret struktur og omorganisering kan medføre flytting av kontorsted. Kontaktpersonene under, kan gi nærmere informasjon om hvor relevant dette er for embetet.

Det er vanlig praksis i jordskiftedomstolene at en hjelper hverandre med saksavviklingen på tvers av sognegrensene. Søkere må derfor være innstilte på å ta saker utenfor eget sogn.

Etter søknadsfristens utløp, vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.jordskifte.no /www.domstol.no /innstillingsradet.

Lønn etter Statens regulativ, jordskiftedommer kode 0455. Årslønn er for tiden kr 855 600,-.

Fra lønna blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens regulativ. Søkeren må ha førerkort for bil.

Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Innstillingsrådet for dommere v/sorenskriver Arnfinn Agnalt, tlf. 69 79 77 00.
 • Domstoladministrasjonen v/avd.direktør Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00,
 • eller til Vestfold jordskifterett v/domstolleder Gunnar Viken, tlf. 33 20 11 10

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden ”Søk denne stilling”. Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsannonsen.

Søknadsfrist: 18. februar 2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Tønsberg
 • Arbeidssted
  Vestfold jordskifterett
 • Jobbnorge-ID
  163721
 • Intern-ID
  19/231
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Juridisk CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger