Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Økonomi- og regnskapsrådgiver

Ved Økonomiavdelingen er det ledig fast stilling som Økonomi- og regnskapsrådgiver. Stillingen er knyttet til Regnskapsseksjonen og nærmeste overordnede er Regnskapssjef. Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold.

Vi ser etter en ny medarbeider til vår regnskapsseksjon og kan tilby spennende utfordringer ved Norges nyeste universitet. USN er et flercampusuniversitet fordelt på 8 campus i regionen Buskerud, Telemark og Vestfold. Regnskaps- og økonomifeltet er i stadig endring med økt fokus på digitalisering og robotisering (RPA). Som rådgiver hos oss vil du jobbe med høyt kompetente fagmiljøer innen økonomistyring, regnskap og anskaffelser med målsettinger om å videreutvikle effektive tjenester og arbeidsprosesser med høy kvalitet ved hjelp av digitalisering og robotisering.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Rådgiver i seksjonen med ansvar for delprosesser ved regnskapsmessige tertial- og årsavslutninger
 • Utredningsoppgaver innenfor stillingens arbeids- og ansvarsområder
 • Pådriver for utvikling, implementering og oppfølging av digitale løsninger innenfor regnskaps- og økonomiområdet
 • Superbruker, implementering, opplæring og vedlikehold av digitale verktøy knyttet til regnskap og økonomioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Master fortrinnsvis innen revisjon, økonomi og administrasjon. Teknologi og digitale emner kan gjerne inngå i fagkretsen
 • Bachelor i revisjon
 • Minst 1 – 5 års relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innen revisjon eller regnskap og erfaring med digitale løsninger
 • Realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • Relevant saksbehandlererfaring
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode IT-kunnskaper, ønskelig med erfaring eller kjennskap til Agresso økonomisystemer

Det vil bli lagt vekt på

 • Evne til å arbeide selvstendig, ta initiativ, drive prosesser og jobbe i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn

Stillingen lønnes etter stillingskode 1434 Rådgiver, lønnsspenn NOK 480 600 – 597 400,-. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med originale attester og vitnemål.

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan regnskapssjef Britt Jorunn Langøy ved regnskapsseksjonen kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Campus Vestfold
 • Jobbnorge-ID
  163673
 • Intern-ID
  19/20
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger