Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk

Ved Fakultet for Humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det for perioden fra 01.08.2019 til 31.07.2020 ledig en midlertidig 100 % stilling som universitetslektor i matematikk/matematikkdidaktikk. Dersom det melder seg søkere som ønsker en lavere stillingsprosent kan dette vurderes.

Stillingen er tilknyttet Institutt for matematikk og naturfag med instituttleder som nærmeste overordnede. Hovedarbeidssted for stillingen vil være studiested Drammen

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingens kjerneoppgaver vil primært være knyttet til undervisning, veiledning og evaluering av studentoppgaver, samt oppfølging av studenter i praksis innenfor begynneropplæring i grunnskolelærerutdanning og innenfor videreutdanning.

Kursene som den ansatte skal undervise på er nettbaserte kurs. Den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner
For ansettelse i stillingen kreves:

 • Mastergrad/hovedfag i matematikk/matematikkdidaktikk eller mastergrad/hovedfag innenfor utdanningsvitenskapelig fagområde og minimum 60 studiepoeng i matematikk.
 • Nyere pedagogisk praksis fra norsk grunnskole eller aktuell undervisningserfaring fra lærerutdanning.
 • Relevant kompetanse i matematikkdidaktikk dokumentert gjennom utdanning, FOU arbeid eller undervisningspraksis.
 • Solid kompetanse innenfor begynneropplæring
 • Erfaring med, og vilje til, undervisning og veiledning via digitale medier vil vektlegges i ansettelsesprosessen

Instituttets utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i UH-pedagogikk.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper, delta i samarbeid og være engasjert i studenters læring. Derfor må søkere dokumentere gode samarbeidsevner og undervisningsferdigheter.

Da undervisningsspråket er norsk må den ansatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Universitetslektor (kode 1008): NOK 430 100 – 600 200 per år. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttleder Peer Andersen, 35026332/90525809 ved Institutt for matematikk og naturfag kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk i Jobbnorge. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. vitenskapelige publikasjoner
 3. liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. Vi gjør oppmerksom på at etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søker skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Campus Drammen
 • Jobbnorge-ID
  163643
 • Intern-ID
  Ref. 19/24
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger