Samferdselsdepartementet er regjeringens utøvende organ for politikkutforming, forvaltning, etatsstyring og eierstyring innenfor transport- og kommunikasjonssektoren.

Samferdselsdepartementet skal bidra til effektive, tilgjengelige, sikre og miljøvennlige løsninger som dekker samfunnets behov for transport og kommunikasjon og fremmer regional utvikling. 

 

Er du vår nye lærling i kontor- og administrasjonsfaget?

Samferdselsdepartementet skal ta inn lærling i kontor- og administrasjonsfaget for perioden 2019-2021. Lærlingen vil organisatorisk være plassert i Administrativ seksjon.

Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor kontorstøtte, arkiv, administrasjon og enklere saksbehandling.

Arbeidsoppgaver

Hos Samferdselsdepartementet vil du være med på det daglige arbeidet i Administrativ seksjon. Her vil du få kjennskap til vårt arkiv- og dokumentasjonssenter, kontorstøttegruppen og HR-enheten. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være

 • Saksbehandling og arkiv i Websak Fokus
 • Tilrettelegge for møter og kurs
 • Forefallende kontorarbeid
 • Fakturabehandling i Basware

Kvalifikasjoner

Du har fullført og bestått VG1 og VG2 på salg-, service-, og sikkerhetsfaget.

Du er lærevillig, pliktoppfyllende og samarbeider godt med andre. Det er nødvendig med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Interesse for offentlig forvaltning vil være en fordel. Opplæring vil bli gitt.

Vi tilbyr

Som lærling i Samferdselsdepartementet vil du få mulighet til å se hvordan politikken utformes og iverksettes.

En fagansvarlig vil legge til rette for at du får lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø. Vi har også et aktivt velferdsutvalg som arrangerer sosiale aktiviteter og trivelige tiltak for alle ansatte i departementet.

Samferdselsdepartementet er tilknyttet opplæringskontoret OK-stat. Lønnen følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.

Generell informasjon

Dersom dette høres interessant ut, mottar vi gjerne en søknad fra deg hvor du skriver litt om deg selv og hvorfor du ønsker læreplass hos oss. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og relevante attester.

Samferdselsdepartementet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Ønsker du mer informasjon om læreplassen, eller Samferdselsdepartementet, kan du kontakte rådgiver Nina Gauslaa Bråthen, tlf. 22 24 81 93, eller lærling i kontor- og administrasjon Lirim Hasani, tlf. 22 24 82 91.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  19. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Samferdselsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  163629
 • Intern-ID
  SD2019-6
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Lærling

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger