Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Norsk hotellhøgskole, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor hotell- og reiselivsledelse. Fagmiljøet er unikt og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden. NHS er medlem av det verdensomspennende nettverket Hotel Schools of Distinction. Instituttet har samarbeid med hotell- og reiselivsnæringene. Det er i dag 30 ansatte og 550 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiat i ledelse

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i ledelse ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 15. august 2019.

Stipendiaten vil knyttes til et prosjekt som studerer ansvarlig lederskap i servicenæringen. Ansvarlig lederskap er et strategisk satsningsområde ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. PhD-prosjektet har som mål å utforske begrepet ansvarlig lederskap gjennom en kunnskapsoppsummering, og videre søke å forstå forløpere for og konsekvenser av ansvarlig lederskap. Kandidaten vil få mulighet til å påvirke innhold og retning på sitt doktorgradsprosjekt, dog innenfor temaet som er skissert ovenfor.

Til stillingen søker vi deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig samfunnsvitenskapelig mastergrad innenfor økonomi/administrasjon, psykologi, sosiologi, hotellfag, reiseliv, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Du er også velkommen til å søke om du avslutter utdanningen din våren 2019. Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkernes potensial for forskning innenfor fagfeltet, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Stillingen passer til deg som kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, og er nytenkende. Til stillingen søker vi deg som, foruten å beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, har meget gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Rekrutterings- og intervjuprosessen vil foregå både på norsk og engelsk. Dersom du er komfortabel med dette og i tillegg behersker både kvalitative og kvantitative metoder, er vi veldig interessert i din søknad. For kandidater med stor arbeidskapasitet, og som er innforstått med at et doktorgradsløp er en krevende læringsprosess, utgjør den utlyste stillingen en enestående mulighet til personlig og faglig utvikling.

Stipendiaten vil tilknyttes et tverrfaglig miljø som jobber med en rekke interessante forskningsprosjekter. Evnen til å inngå i et slikt kollegium vil vektlegges i utvelgelsen av kandidater.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et nærmere avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Dersom det melder seg svært mange søkere, kan det bli aktuelt å avslå søknader før søknadspapirene oversendes til intern komite for vudering.  Dette vil være aktuelt for søkere som ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen og søknadsprosedyrer fås ved henvendelse til førsteamanuensis Trude Furunes, tlf 5183 3762, epost trude.furunes@uis.no eller til instituttleder Håvard Hansen, tlf 5183 3761/971 58762, epost havard.hansen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163607
 • Intern-ID
  30083506
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger