Troms fylkeskommune

Personal- og organisasjonssenteret

Personal- og organisasjonssenteret er fylkeskommunens sentrale arbeidsgiverfunksjon med ansvar for saksbehandling, rådgivning og veiledning innen HR. Senteret har 15 stillinger fordelt på 3 team: Personal, lønn og HMS. Fylkeskommunens bedriftshelsetjeneste ligger også i senteret.

Lønnsrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.