UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - Institutt for bygg, energi og materialteknologi

UiT - Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT-fakultetet) driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være en drivkraft i utviklingen av framtidas næringsliv og samfunn, med et særlig fokus på nordområdene. Fakultetet har hovedsete i Narvik, men tilbyr også utdanninger i Tromsø, Alta, Bodø og Mo i Rana. Fakultetet har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutter og tre administrative seksjoner.

Les mer på våre nettsider.

Førsteamanuensis i bygningsteknologi ved Institutt for bygg-, energi- og materialteknologi

Denne stillingen er ikke aktiv.