Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

En stor del av forskningen ved instituttet er organisert i forskergrupper: Estetiske og emosjonelle læreprosesser; Barns språklige og litterære praksiser; Kvalitet, profesjon og læring; Verdier i barnehagen; Sustainability, STEM and Physical Education. Forskergruppene er knyttet til både nasjonale og internasjonale netteverk.

Universitetet i Stavanger ble i desember 2017 utnevnt av Forskningsrådet som ett av to nasjonale Senter for barnehageforskning for de neste fem årene, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år. Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentrale rolle i senteret og en stor del av forskningen ved instituttet knyttes til FILIORUM, som senteret heter.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovativ. Instituttet og praksisfeltet har et nært samarbeid om å utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Dette samarbeidet omfatter også forskningsprosjekter og kunstnerisk utviklingsarbeid. Det er i dag 60 ansatte og 700 studenter tilknyttet instituttet.

 

Universitetslektor i pedagogikk - to vikariater

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163432
 • Intern-ID
  30083359 / 30083363
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger