Barne-, ungdoms- og familieetaten

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. Sole

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Akershus ungdoms- og familiesenter – akutt tilhører Bufetat Region øst. Senteret tilbyr akuttplasser for ungdom på avdeling Sole, avdeling Tjernlia, avdeling Bjørlien og avdeling for beredskapshjem.

Vi skal gi et kvalitativt godt midlertidig tilbud til ungdom som av ulike årsaker står i en akutt krise. Vi er for tiden med i et utviklingsprosjekt «Mitt Liv institusjon» der vi i samarbeid med Barnevernsproffene prøver ut nye arbeidsmåter for å bli enda bedre på samarbeid med ungdom under verdiene åpenhet, medbestemmelse, kjærlighet og ydmykhet. De som blir tilsatt må ha lyst og evne til å samarbeide med ungdommer.  

Tilkallingsvakter

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Vestby
 • Jobbnorge-ID
  163392
 • Intern-ID
  Øst 4/19
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Ekstrahjelp

Se mer

Finn andre stillinger