Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/førstelektor i samfunnsfag

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og samfunnsfag er det fra 01.08.2019 til 31.07.2021 ledige 1 til 2 vikariat i 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen fagområdet samfunnsfag, med vekt på samfunnskunnskap rettet mot barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanningen 1-7.

Stillingene er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Vi har i dag forsknings- og undervisningsaktivitet ved flere Campus. Hovedarbeidssted vil være Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingene omfatter undervisning, forskning og utvikling ved fakultetets barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning på trinn 1-7. De som tilsettes vil arbeide med sentrale temaer innenfor barnehage- og lærerutdanningene, slik som sosial ulikhet, kjønn og likestilling, kulturelt mangfold, minoriteter og urfolk. Videre er organisasjonsteori, det politiske system, ledelsesteori, og demokratisk medborgerskap viktige undervisningsemner.

Til stillingene er det lagt ansvar for utviklingsarbeid innen fagområdet, kontakt med praksisfeltet, og administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser. De som tiltrer må ha evne og motivasjon til å jobbe fagovergripende i undervisning og forskning. Det forventes videre at framtidig forskning og utviklingsarbeid rettes mot barnehagefeltet og grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.
  
Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner
For tilsetting kreves det vitenskapelig kompetanse innenfor samfunnskunnskap. Aktuelle fagområder er sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi, samfunnsfagdidaktikk og andre relevante samfunnsvitenskapelige fag. Den som tilsettes må ha interesse for fagdidaktikk og profesjonsutdanning, med fokus på utvikling av egen undervisningspraksis. Utdanningene våre krever et nært kjennskap til praksisfeltet, og den som tilsettes må være motivert for å eventuelt hospitere i barnehage og grunnskolen. Arbeidserfaring fra barnehage og grunnskole er ønskelig, og tidligere erfaring i fra barnehagelærerutdanning og lærerutdanning vil vektlegges i vurdering av søkerne.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter høye krav til kommunikasjon, formidlingsevne og samarbeid. Den som tiltrer må være i stand til å arbeide selvstendig og målrettet, og samtidig bidra til et engasjerende arbeids- og læringsmiljø. Det forventes at den som tilsettes aktivt bidrar til integrerende samarbeid og kunnskapsdeling, med både kollegaer og studenter.     

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise på et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).


Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttnestleder Kerstin Bornholdt tlf 35 02 63 65 ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre; ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og at det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Drammen
 • Jobbnorge-ID
  163350
 • Intern-ID
  Ref. 19/04
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger