Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/førstelektor i KRLE

Lærerutdanningene ved Fakultet for Humaniora, idrett og samfunnsfag er i vekst, og fra og med 01.08.2018 er det ledig inntil tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor innen fagfeltet KRLE i barnehage- og grunnskolelærerutdanningene. Utlysningen retter seg fortrinnsvis mot kandidater med religionsvitenskapelige kvalifikasjoner innenfor fagområdene kristendom, islam, jødedom, østlige religioner, etikk og filosofi, samt KRLE-didaktikk for barnehage og skole.

Stillingene er knyttet til Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, og nærmeste overordnede er instituttleder/nestleder. Vi har i dag forsknings- og undervisningsaktivitet ved flere campus. Hovedarbeidssted vil være studiestedene Porsgrunn, Notodden, Vestfold eller Drammen.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Stillingene er knyttet til undervisning, forskning og utvikling ved fakultetets barnehage- og grunnskolelærerutdanninger, herunder ved religion-, livssyn- og etikkmodulen i emnet pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningene. Det forventes at de som tiltrer stillingene tar ansvar for det fagadministrative arbeidet med koordinering og planlegging av respektive studieemner, i tillegg til å ta aktivt del i relevante forskningsmiljøer tilsluttet Institutt for kultur, religion og samfunnsfag.  

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner
Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og faglig innhold. For tilsetning kreves det relevant religionsvitenskapelig kompetanse. De som tilsettes må ha interesse for fagdidaktikk og profesjonsutdanning, med fokus på utvikling av egen undervisningspraksis. Kjennskap til praksisfeltet, basert på praksisrelatert forskning og arbeidserfaring fra barnehage, grunnskole eller videregående, og tidligere erfaring fra lærerutdanning vil vektlegges i vurdering av søkerne. Søkere må være motivert for å hospitere i barnehage eller grunnskolen. 

Tiltredelse forutsetter pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ett års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen forutsetter høye krav til kommunikasjon, formidlingsevne og samarbeid. Den som tiltrer må være i stand til å arbeide selvstendig og målrettet, og samtidig bidra til et engasjerende arbeids- og læringsmiljø. Det forventes at den som tilsettes aktivt bidrar til integrerende samarbeid og kunnskapsdeling, med både kollegaer og studenter.     

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. 

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt. 

Søkere som ikke er kvalifisert for fast tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor, kan bli tilsatt for en midlertidig periode på inntil tre år dersom det sakkyndige utvalget finner at vedkommende har forutsetninger for å skaffe seg de nødvendige kvalifikasjonene innen den tid. Ny sakkyndig vurdering vil bli gjennomført innen utløpet av denne perioden. 

Da undervisningsspråket er norsk må den tilsatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Universitetslektor (kode 1009): NOK 430 100 – 600 200 per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan instituttnestleder Thor Christian Bjørnstad tlf (+47) 31 00 92 17 ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre; ”Søk stillingen”. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at relevante vedlegg må lastes opp sammen med CV/søknad i rekrutteringsportalen Jobbnorge og at det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen, Horten, Notodden, Porsgrunn
 • Arbeidssted
  Drammen, Notodden, Porsgrunn, Vestfold
 • Jobbnorge-ID
  163346
 • Intern-ID
  Ref. 19/03
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger