Barne-, ungdoms- og familieetaten

Seksjon for adopsjon

.Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

 

Adopsjonsenheten i region øst er tillagt utredningsoppgaver vedr. søknad om adopsjon. Adopsjonsenheten har regionen som arbeidsfelt, og er lokalisert på Lillestrøm. 

Rådgiver/seniorrådgiver som adopsjonsutreder

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Skedsmo
 • Arbeidssted
  Lillestrøm
 • Jobbnorge-ID
  163314
 • Intern-ID
  øst 3/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger