Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Datavarehusadministrator/-utvikler

Har du interesse for teknologi og virksomhetsstyring? Universitetet i Stavanger søker datavarehusadministrator i fast stilling.

Den som ansettes vil arbeide i skjæringspunktet mellom virksomhetsstyring og IT, og blir en del av et spennende teknologi- og styringsmiljø i rask utvikling. Du vil sammen med cirka ti personer i Enhet for virksomhetsstyring samarbeide med andre ressurspersoner i organisasjonen.

Utvikling av gode digitale løsninger er et viktig strategisk satsingsområde, både innenfor forskning, utdanning og virksomhetsutvikling. UiS er i ferd med å etablere et framtidsrettet og fleksibelt virksomhetsstyringssystem som skal sikre en effektiv løsning for å hente ut og bearbeide relevant styringsinformasjon fra forskjellige datakilder. Gode verktøy for presentasjon av data skal hjelpe ledere og andre brukere til å få standardisert og oppdatert styringsinformasjon på en brukervennlig måte. Vi har behov for en datavarehusadministrator/-utvikler med tung kompetanse innenfor Business Intelligence (BI), som kan stå for teknisk implementering, utvikling og drift av løsningen i tett samarbeid med intern IT og ekstern leverandør.

Teknisk løsning er Microsoft SQL Server, Analysis Services, Visual Studio og Power BI.

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning på minimum på bachelornivå
 • spesiell interesse for og kompetanse på databaser.
 • erfaring fra utviklings- og modelleringsarbeid knyttet til datavarehus og/eller systemer for virksomhetsstyring (Business Intelligence)
 • fod organisasjonsforståelse og innsikt i prosesser for virksomhetsstyring.
 • erfaring med prosjektarbeid er en fordel.
 • solid og bred teknisk kompetanse

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • erfaring med prosjektarbeid
 • gode analytiske evner og som er god på å finne praktiske tilnærminger til komplekse problem
 • evne til å arbeide selvstendig, målbevisst og strukturert.
 • gode evner til samarbeid i tverrfaglige prosjekter-/miljøer, er tålmodig, prosessorientert og endringsvillig
 • evne til å kommunisere godt med ulike fagmiljøer på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr:

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn som seniorrådgiver etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.500, kode 1364, kr 631.000-754.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder Martin Tjelta, tlf 51833062, epost martin.tjelta@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011/40239696, epost may-m.t.opdal@uis.no

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring, Enhet for virksomhetsstyring
 • Fagleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • datavarehusadministrasjon/-utvikling
 • rapportering og presentasjon av data
 • intern opplæring på bruk av datavarehuset


3. Arbeidsoppgaver

 • utvikle, vedlikeholde og drifte sentralt datavarehus ved UiS, inkludert det å finne gode løsninger i hele prosessen fra innhenting, bearbeiding og tilrettelegging av data (ETL) fra ulike kildesystemer, til presentasjon og distribusjon av rapportering for ledere, analytikere, kontrollere og andre brukere av datavarehuset («presentasjonslag»)
 • modellere datastruktur og-arkitektur (f. eks. kuber, dimensjoner, design og integrasjoner mot kildesystemer).
 • utvikle rapporter, statistikker og annen visualisering og presentasjon av data ved bruk av Power BI (evt. andre BI-/analyse-/presentasjonsverktøy).
 • være deltakende part i alle utviklingsfaser, herunder være bindeledd mellom
  • ekstern leverandør av datavarehusløsning (og støtte på denne løsningen)
  • IT-funksjonen ved UiS og
  • analysefunksjonen ved UiS (ved Enhet for virksomhetsstyring og andre funksjoner).
 • drive intern opplæring på bruk av Power BI og bruk av datavarehuset for superbrukere, rapporterings-ansvarlige og ledere.
 • identifisere nye utviklingsmuligheter for virksomhetsstyringssystemet.

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. mars 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163159
 • Intern-ID
  30083653
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger