Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Driftstekniker

Universitetet i Stavanger søker etter driftstekniker til Avdeling for bygg- og arealforvaltning, Enhet for drift.

Driftstekniker har ansvar for service og vedlikehold tilknyttet universitetets innvendige bygningsmasse. Arbeidet foregår på dagtid og kan i perioder være noe fysisk krevende

Den som ansettes ma ha følgende kvalifkasjoner:

 • relevant faglig bakgrunn innenfor driftsteknikk
 • førerkort klasse B

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes har:

 • gode samarbeidsevner, er fleksibel, service- og løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og god ordenssans
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • har grunnlengende IT-kompetanse

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsopgaver i en avdeling med et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.850, kode 1156 , kr 460.000-480.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til driftssjef Sven Andersen, tlf 51 83 12 15/416 28 428, epost sven.andersen@uis.no eller til driftsleder Tor Åge Berg, tlf 51 83 12 05/416 49 927, epost tor.berg@uis.no Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51 83 30 11/40239696, epost may-m.t.opdal@uis.no

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Avdeling for bygg- og arealforvaltning, Enhet for drift.
 • Driftssjef er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • service- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til universitetets innvendige bygningsmasse


3. Arbeidsoppgaver

 • utføre service og vedlikehold knyttet til universitetets innvendige bygningsmasse
 • sørge for orden i fellesareal i innvendig bygningsmasse
 • organisere og delta i flytteoperasjoner
 • ivareta oppgaver knyttet til ulike interne og eksterne arrangementer, for eksempel eksamens­avvikling og konferanser, herunder flytting/supplering av inventar
 • sørge for vedlikehold av innvendig belysning
 • operere dør- og alarmsystem
 • inn- og utlevering av nøkler
 • ivareta innkjøp av møbler
 • tildeling av og kontroll med bokskap til studenter

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  163158
 • Intern-ID
  30083505
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger