Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe med risikovurdering av kjemikalier?

 

Vi søker en dyktig medarbeider til et vikariat på ett år i seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering. Du har høyere utdanning med mastergrad i naturvitenskap og kompetanse innen økotoksikologi og/eller toksikologi. Vi ser etter deg som motiveres av å skape resultater i samarbeid med andre. Hos oss får du mulighet til å bruke din fagkompetanse på komplekse saker, i samarbeid med svært kompetente medarbeidere.

Seksjon for biocider og kjemikaliedeklarering er en av 5 seksjoner i Miljøgiftavdelingen i Miljødirektoratet. Seksjonen har ansvaret for EUsbiocidregelverk, som omhandler produkter som benyttes til bekjempelse av uønskede organismer som rotter, skadeinsekter og bakterier. Samtidig kan biocider skade både mennesker og miljøet. Seksjonen godkjenner biocider og biocidprodukter i en EU-dugnad basert på en grundig vurdering. Godkjenning skal sikre trygge produkter og gi bedre beskyttelse av menneskers helse og det ytre miljø.

Seksjonen har arbeidssted på Helsfyr i Oslo.

Hovedansvarsområdene i stillingen:

 • Risikovurdering av biocidaktive stoffer og biocidprodukter
 • Behandle søknader om godkjenning av biocidprodukter
 • Svare på henvendelser om tolkning av biocidregelverket
 • Delta i arbeids- og ekspertgrupper i EU
 • Bistå i implementering av biocidrettsakter i norsk regelverk
 • Bistå i seksjonens øvrige oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå innen naturvitenskap
 • Kompetanse innen toksikologi evt økotoksikologi/miljøtoksikologi
 • Erfaring med risikovurdering av kjemikalier er ønskelig
 • Må ha minimum 3 års relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne både på norsk og engelsk

Egenskaper:

 • Du gjør gode faglige vurderinger og har evne til å se helheten i arbeidet
 • Du har evne til å skape resultater og jobber strukturert og målrettet
 • Du er en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er engasjert og tar initiativ til å løse små og store oppgaver

Vi tilbyr:

 • 1 årig vikariat i stillingskode seniorrådgiver/senioringeniør/sjefingeniør med lønnstrinn 60-77, kronebeløp    524 200 -731 400. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Godt faglig og stimulerende arbeidsmiljø, med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Som IA-virksomhet ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn

For nærmere informasjon om stillingen: kontakt Trine-Lise Torgersen på telefon +4797578903 eller e-post:trine-lise.torgersen@miljodir.no eller Camilla Stenberg Kløv på telefon +4795088988 eller epost: camilla.stenberg.klov@miljodir.no angående prosessen.

Vi ber deg sende søknad med vitnemål og attester elektronisk via jobbnorge.no.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Miljødirektoratets personvernerklæring.

Referanse: 103-2018 MBK, Søknadsfrist:28.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  163064
 • Intern-ID
  103-2018 MBK
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger