CICERO Senter for klimaforskning er en privat stiftelse som siden 1990 har levert tverrfaglig forskning av høy vitenskapelig kvalitet, blant annet til FNs klimapanel og Arktisk Råd. Vår forskning skal fremskaffe kunnskap som kan bidra til å redusere klimaproblemet og styrke det internasjonale klimasamarbeidet. Gjennom internasjonalt samarbeid utvikler CICEROs forskere kunnskap om naturlige og menneskeskapte klimaendringer, effekten av endringene på natur og samfunn, og hvordan somfunn kan tilpasses og motvirke endringene. CICEROs medarbeidere kommer fra en rekke ulike land og har variert bakgrunn fra samfunns- og naturvitenskap. Vi er ca. 80 ansatte og holder til i Forskningsparken i Oslo.

 

CICERO søker forsker med klimafaglig og naturvitenskapelig bakgrunn


Innenfor atmosfæreforskningen på CICERO søker vi etter en forsker til en toårig midlertidig stilling, med mulighet for fast stilling. Ønsket tiltredelse er så raskt som mulig.


Arbeidsområdet er knyttet til numerisk modellering av regionalt klima. Spesielt ser vi etter forsker med kompetanse innen dynamisk nedskalering, og fortrinnsvis erfaring med modellen Weather Research and Forecasting (WRF). Erfaring med global klimamodellering (f.eks. CESM- og NorESM-modellene) og analyse av observasjonsdata vil også være gunstig. Både junior- og seniorforskere er av interesse.


CICERO er primært finansiert av midlertidige prosjektmidler. Stillingen vil være knyttet til prosjektene GREAT (GREenhouse gases, Aerosols and lower atmospheric Turbulence) og HYPRE (Hydropower and PREcipitation trends), begge finansiert av Norges forskningsråd. Faglig kompetanse og kunnskap innenfor numerisk modellering av skyer, nedbør og grenselagsprosesser vil stå sentralt. Arbeidsverktøy inkluderer IDL, Matlab, FORTAN og Linux-systemer. Det kreves kunnskap og evne til raskt å kunne ta i bruk de aktuelle modellene og metodene.


CICERO tilbyr et godt arbeidsmiljø med om lag 50 forskere med bakgrunn i bredden av naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige disipliner. Innenfor den naturvitenskaplige forskningen arbeider det rundt 25 forskere.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • MSc eller PhD innen en klimafaglig eller naturvitenskapelig fagretning
 • Erfaring med numerisk modellering generelt
 • Kompetanse på numerisk modellering av skyer, nedbør og grenselagsprosesser spesielt
 • Bred programmeringskompetanse
 • Evne til å håndtere store datamengder
 • Gode kommunikasjonsevner i skriftlig og muntlig akademisk engelsk
 • Evne til, og ønske om, å jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

CICERO tilbyr:

 • anledning til å jobbe med verdensledende forskere og i et forskningsområde i internasjonal forskningsfront
 • internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett
 • dynamisk, hyggelig og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaler i Forskningsparken i Oslo
 • lønn etter kvalifikasjoner, pensjonsordning i Statens pensjonskasse

CICERO er en IA-bedrift og ønsker at de ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen.

Mer informasjon om CICERO: www.cicero.oslo.no.


For nærmere informasjon kontakt:

 • Forsker Øivind Hodnebrog, e-post oivind.hodnebrog@cicero.oslo.no, tlf: 22 00 47 03, mobil: 416 37 708
 • Avdelingsdirektør Camilla Schreiner, e-post camilla.schreiner@cicero.oslo.no, mobil: 970 31 083 

Søknadsfrist: Mandag 11. februar 2019.

Vennligst last inn din søknad og CV på norsk eller engelsk, vitnemål/karakterutskrifter, publikasjonsliste og annen relevant informasjon. Alle søknader må leveres elektronisk i vårt søknadssystem.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  11. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  CICERO Senter for klimaforskning
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Forskningsparken, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  163063
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Enkel CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger