UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Inst. for barnevern og sosialt arbeid

Studieleder ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, Institutt for barnevern og sosialt arbeid

Ved UiT Norges arktiske universitet er det ledig 100 % stilling som studieleder ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid, Alta. Studielederstillingen tilsettes for fire år om gangen og kan forlenges etter ekstern utlysning 2 ganger.

 

Nærmere opplysninger om stillingene:

Instituttleder Nina Hermansen, telefon 992 41 655, e-post: nina.hermansen@uit.no eller kontorsjef Ingvar Hauge, tlf. 78 45 04 74, e-post: ingvar.hauge@uit.no .

 

Stillingenes tilhørighet

Institutt for barnevern og sosialt arbeid utgjør en del av Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, og har campus i Alta, Harstad og Tromsø. Instituttet har ca. 55 tilsatte i vitenskapelige og administrative stillinger. Det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor barnevern og sosialt arbeid. Vi tilbyr bachelor i barnevern og sosialt arbeid og master i barnevern.

 

Hjemmeside: Institutt for barnevern og sosialt arbeid                   

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Studielederstillingen er en lederstilling og inngår i ledergruppen på instituttet, sammen med instituttleder, assisterende instituttledere, kontorsjef og øvrige studieledere. Studieleder rapporterer til instituttleder.

Studieleder har et særlig ansvar for å kvalitetssikring i henhold til nasjonale retningslinjer og rammeplaner.

Stillingsinnehaver får et spesielt ansvar for internasjonalisering, praksisstudier, formativ og summativ vurdering innen bachelorprogrammene barnevern og sosialt arbeid. Instituttet har de siste årene utviklet nye program innen fagområdene, med flere praksisperioder, økt samarbeid med praksisfeltet, økt internasjonalisering. Studiene tilbys heltid i Alta og Harstad og deltid i Tromsø. Stillingen innebærer tett kontakt med instituttets ansatte ved alle tre campus og med universitetets eksterne samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • ha studielederansvar for internasjonalisering.
 • ha ansvar for kvalitetssikring og styrking av den faglige kvaliteten i praksisstudiene.
 • ha ansvar for kvalitetssikring av formativ og summativ vurdering.
 • skal tilrettelegge for studentene læring og faglig utvikling, samt kvalitetssikring av studentevaluering.
 • ta ansvar for utvikling og kvalitetssikring av TPS tverrprofesjonell samarbeidslæring.

 

Stillingsinnehaver vil ha et begrenset og delegert personalansvar for de tilsatte innen sitt programområde. Personalansvaret innebærer blant annet

 • administrere fagfordeling/timeplaner/årsplaner/arbeidsplaner i samarbeid med kontorsjef/instituttleder og    studielederne for barnevern og sosialt arbeid
 • jevn kontakt med studenter og tillitsvalgte

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller endring i organisasjonen.

 

Kvalifikasjonskrav

Studieleder må ha kjennskap til bachelorprogrammene og de ansvarsområdene vedkommende skal lede, samt god kjennskap til UH-sektoren. Det søkes etter personer med arbeidserfaring innen høyere utdanning og/eller praksisfeltet. Ledererfaring er en fordel. Det er ønskelig med førstestillingskompetanse, førsteamanuensis eller førstelektor, men ikke et krav for stillingen. Den som tilsettes må ha relevant master, fortrinnsvis innenfor fagfeltene studieprogrammene dekker.

 

Stillingen vil kreve gode leder- og samarbeidsegenskaper, da studieleder skal inngå tett samarbeid med fagansatte, inngå i studielederteam, ledelse og institutt- og fakultetsadministrasjon. Evne til selvstendig og analytisk arbeid. Den som tilsettes må også være målbevisst, resultatorientert og ha høy gjennomføringsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søkeren må ha muntlig og skriftlig språkferdighet tilsvarende morsmålsnivå i norsk eller et annet skandinavisk språk.

 

Arbeidsvilkår

Lønn etter statens regulativ, kode 1473 Studieleder. Fra bruttolønn trekkes 2% lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester

Arbeids- og kontorsted for stillingen er Alta. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Felles for stillinger ved UiT

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet, og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Arbeidssted
  UiT, Alta
 • Jobbnorge-ID
  163029
 • Intern-ID
  2018/5960
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger