Barne-, ungdoms- og familieetaten

Akershus ungdoms- og familiesenter akutt, avd. Tjernlia

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

 

Akershus ungdoms- og familiesenter – akutt tilhører Bufetat Region øst. Senteret tilbyr akuttplasser for ungdom på avdeling Sole i Vestby, avdeling Tjernlia på Jessheim, avdeling Bjørlien i Vestby, og avdeling for beredskapshjem. Alle avdelingene tar i mot ungdom i hht akuttparagrafene i Lov om barneverntjenester.

Helgestillinger - 19,35 % - miljøterapeut / spesialutdannet miljøterapeut

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Ullensaker
 • Arbeidssted
  Ullensaker
 • Jobbnorge-ID
  162880
 • Intern-ID
  Øst 2/19
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger