Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg. 

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning. Høgskolen arbeider med å etablere sin første PhD utdanning med arbeidstittel "Det digitale samfunn".


Førsteamanuensis / førstelektor innenfor fagområdet psykososialt arbeid

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig fast 100% stilling knyttet til masterstudium i psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis.

Masterprogrammet omhandler psykososialt arbeid i og utenfor offentlig sektor og har et særlig fokus på arbeid med psykisk helse, barn og unge, rus og kriminalomsorg. Programmet tar utgangspunkt i en helhetlig og helsefremmende tilnærming til enkeltindividets muligheter og utfordringer. Her søker man å forstå individets egen historie i lys av det videre samfunn og den kulturelle og politiske sammenhengen individet er en del av.

Arbeidsoppgaver


Stillingens hovedarbeidsområde vil være å utøve relevant undervisning, forskning, fagutvikling og formidling, samt utvikle god undervisning og veiledning for studenter på masterutdanningen. 

 

Kjennskap til samfunnsvitenskapelige tradisjoner som utfordrer strukturer og ordninger vi jobber innenfor, er et vesentlig kompetansefelt. Videre er omsetting av denne kunnskapen i tverrfaglig praksis viktig, slik at vi blir i stand til å utforske, og på sikt endre, ulike grenseoppganger vi lager mellom og rundt fag, tjenester og ikke minst brukere av våre tjenester og deres pårørende.

 

Gruppeveiledning og praksisfeltstudier som skaper rom for og kompetanse i tverrfaglig meningsbrytning, inngår som en viktig del av masterens pedagogiske grunnlagstenkning.

 

Det faglige arbeidet ved HIØ og masterprogrammet for PSA har videre en tydelig internasjonal profil. I denne sammenhengen forventes det at den som ansettes er en aktiv nettverksbygger så vel nasjonalt som internasjonalt. Det forventes også at den som ansettes er en aktiv bidragsyter i å søke ekstern finansiering av relevante forskningsprosjekter.


Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad eller tilsvarende innen fagområdet
 • dokumentert kunnskap innen psykososialt arbeid, med relevant yrkesfaglig praksis fra tjenesteområder innen psykisk helse, barn og unge, rus og/eller kriminalomsorg
 • relevant undervisnings- forsknings- og fagutviklingserfaring og arbeidspraksis relatert til avdelingens satsningsområder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk, samt engelsk

 Søker bør ha

 • erfaring med tverrfaglig samarbeid med kolleger og med andre aktører og institusjoner
 • forskningskompetanse og evne til å bidra til å utvikle et aktivt forskningsmiljø innen fagområdet
 • dokumentert internasjonal publisering
 • gode IKT-kunnskaper og interesse for, og/eller erfaring med e-læring
 • evne til å arbeide selvstendig, ta ansvar, vise initiativ og ha gode formidlingsevner, i tillegg til å kunne samarbeide godt med både studenter og kolleger

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Vi tilbyr

 • avhengig av din ansiennnitet og kvalifikasjoner får du lønn som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor (kr 490 000 - 650 200). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktpersoner

 • studieleder Nita Ørmen
  tlf: 414 36 476
 • dekan Terje Grøndahl
  tlf: 920 98 887

Innsending av søknad og publikasjoner

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Da din søknad skal vurderes av et sakkyndig utvalg, ber vi deg om å legge ved:

 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • inntil 10 relevante publikasjoner/arbeider
 • attester og vitnemål

Dokumentasjon som ikke foreligger elektronisk, kan ettersendes - i 3 eksemplarer - senest en uke etter søknadsfristens utløp til: Høgskolen i Østfold v/HR-enheten, Pb 700,1757 HALDEN. Merk søknad: Ref. 18/00119.

Vi gjør oppmerksom på at kun originalmateriell returneres når ansettelsesprosessen er avsluttet.

 Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.


Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn søknad og CV.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Østfold
 • Nettside
 • Kommune
  Fredrikstad
 • Arbeidssted
  Fredrikstad
 • Jobbnorge-ID
  162770
 • Intern-ID
  18/00119
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger