Barne-, ungdoms- og familieetaten

Vikhovlia akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.


Vikhovlia akuttsenter er et krise/akutt-tilbud for barn og ungdom i aldersgruppen 0-18 år som ligger i Malvik kommune. Senteret består av to avdelinger; En barneverninstitusjon med seks plasser og en avdeling med statlige beredskapshjem. Senteret tar i mot barn og ungdom hele døgnet etter vedtak fra kommunal barneverntjeneste. Målgruppen for institusjonen er ungdom mellom 12 og 18 år samt at vi har akuttplass for aldersgruppen 0-12 år fram til første virkedag. Den primære oppgaven er å tilby ungdom i krise en strukturert og trygg omsorgsbase innenfor en miljøterapeutisk ramme.

 

Har du lyst til å arbeide med drift og utvikling av det faglige tilbudet som Vikhovlia akuttsenter tilbyr, er du velkommen som søker.

Miljøterapeut fast 100 % stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Malvik
 • Arbeidssted
  Vikhammer
 • Jobbnorge-ID
  162758
 • Intern-ID
  Midt 3/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger