Barne-, ungdoms- og familieetaten

Agder ungdomshjem, avd. Lunde

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region sør, har 16 enheter og 800 ansatte. Regionen har sterkt fokus på faglig kompetanse, utvikling og implementering av kunnskap. Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Besøk gjerne våre nettsider og les mer om Bufetat og Bufdir på www.bufdir.no.

Vil du lede fremtidsrettet helsesatsing i barnevernet?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Søgne
 • Arbeidssted
  Søgne
 • Jobbnorge-ID
  162723
 • Intern-ID
  sør 2/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger