Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Seniorkonsulent - prosjektmedarbeider

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig en midlertidig 100% stilling i perioden 1.08.2019 - 31.07.2020, som seniorkonsulent - prosjektmedarbeider, i Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering. 

Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon omfatter felles administrasjon og forvaltning knyttet til høgskulens forsknings- og innovasjonsaktivitet samt internasjonaliseringsaktivitet. Avdelingen skal utvikles videre og støtte opp under den faglige profilen og universitetsambisjonen til HVL.

Om stillingen:
Prosjektmedarbeideren skal være tilknyttet et internt prosjekt ved HVL som har som mål å øke antallet studenter som drar på utveksling med Erasmus+. Digitalisering av administrative prosesser knyttet til Erasmus-utveksling er en sentral del av prosjektet, blant annet innføring av Online Learning Agreement. Prosjektmedarbeideren vil arbeide tett sammen med prosjektleder (HVLs Erasmus-koordinator) og rapportere til nestleder for Avdeling for forskning, internasjonalisering og innovasjon. 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
Være med å utvikle og gjennomføre tiltak i forbindelse med prosjektet «Flere Erasmus-studenter på utveksling med HVL» spesielt og til arbeid med studentutveksling ved HVL generelt.

Kvalifikasjonskrav:
Til stillingen blir det stilt krav om høyere utdanning på bachelornivå. Relevant administrativ erfaring samt kunnskap om og erfaring med administrasjon av studentmobilitet gjennom Erasmus+. Prosjektmedarbeideren må kunne arbeide systematisk og selvstendig og ta initiativ.

Personlige egenskaper:
Prosjektmedarbeideren må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det blir stilt krav til god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk og god digital kompetanse. Det er ønskelig at kandidaten har god forståelse av sosiale plattformer studentene våre bruker.

Vi tilbyr:
Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent . Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:
Nestleder, Elin Kvaale, telefon: +47 55 58 55 52     

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  162664
 • Intern-ID
  18/10200
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger