UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Studiekonsulent (førstekonsulent) ved UiT Norges arktiske universitet

Det er ledig fast 100 % stilling som studiekonsulent ved legestudiet ved UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for klinisk medisin. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

 

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver vil være timeplanlegging, administrativ tilrettelegging av undervisning og evaluerings- og kvalitetsarbeid ved legeutdanningen. Administrasjon av instituttets emner på ph.d.-nivå kan også inngå i oppgaveporteføljen. Den som blir ansatt blir en av fem studiekonsulenter i studieadministrasjonen ved IKM, hvor hoveddelen av virksomheten er knyttet til undervisning ved legeutdanningen. Arbeidet innebærer tett samarbeid med faglige ansatte ved IKM og kliniske fagmiljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Studiekonsulenten vil også samarbeide nært med studieadministrasjonen ved Det helsevitenskapelige fakultet og to andre institutter som inngår i organiseringen av profesjonsstudiet i medisin. Andre administrative oppgaver kan også bli aktuelle.

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves relevant utdanning på masternivå. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og relevant praksis og i kombinasjon med etter- og videreutdanning.
 • Ønskelig med kjennskap til universitets- og høyskolesektoren.
 • Fordel med god administrativ IT-kompetanse og erfaring med studieadministrative verktøy som FS, Canvas, TP og Nettskjema.
 • Det kreves både gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode kunnskaper i engelsk

 

Vi ønsker en person som

 • er selvstendig, effektiv, strukturert og resultatorientert.
 • har høy motivasjon og interesse for jobben.
 • viser forståelse for servicerollen og støttefunksjonen administrasjonen har for kjernevirksomheten
 • er positiv og samarbeidsvillig.
 • evner å holde oversikten over store mengder informasjon og samtidig kunne ivareta detaljene.

Lønn
Lønn etter statens regulativ 1408 førstekonsulent. For godt kvalifiserte kandidater kan stillingskode 1363 seniorkonsulent eller stillingskode 1434 rådgiver vurderes. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon
Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt kontorsjef Arvid Inge Paulsen, tlf. 905 81732.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonene.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger - personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker!

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  162648
 • Intern-ID
  2018/3538
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger