Barne-, ungdoms- og familieetaten

Humla akuttsenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Humla akuttsenter er et krise-/akutt-tilbud til barn og ungdom fra 0 til 18 år som ligger i Ålesund kommune. Senteret består av to avdelinger, en barneverninstitusjon med fire plasser og en avdeling med 11 beredskapshjem. Institusjonen skal ivareta barn og unge som er i en akutt krisesituasjon og som trenger et midlertidig opphold. Oppholdet er tidsavgrenset til fire til seks uker. Institusjonen sin hovedoppgave blir god omsorg, krise og stressreduksjon og situasjonsavklaring.

Fast stilling som miljøterapeut/spesialutdannet miljøterapeut - 80% stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  162611
 • Intern-ID
  Midt 4/19
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger