Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mat og helse

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i Mat og helse. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Hovedarbeidssted er Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

 

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også tre forskningssentre og aktive forskere innen helse- og idrettsvitenskap.

 

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø innen ernæring med forskningsgruppene Mat og ernæring fra tidlig utvikling (FEED) og Bærekraftig livsstil. Det er ønskelig at den som ansettes involveres i denne forskningen.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Den som tilsettes må ha lærerutdanning med fordypning i mat og helse og relevant mastergrad. Det søkes fortrinnsvis etter kompetanse på doktorgradsnivå eller med forsknings- og utviklingsarbeid som kvalifiserer til førstelektor. Videre må den som tilsettes ha undervisningserfaring i mat og helse fra skoleverket. Søker må kunne undervise i praktisk matlaging, fagdidaktikk og teoriemner som inngår i læreplanen for mat og helse i grunnskolen. I stillingen inngår undervisning på nett- og samlingsbasert videreutdanning for lærere i mat og helse. Søker må derfor ha interesse for å jobbe med digital undervisning og kunne dokumentere praktisk digital kompetanse.

 

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på samarbeidserfaring og samarbeidsevner. Det kreves at søkeren behersker norsk, eller annet skandinavisk språk, samt har gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.

 

Aktuelle kandidater til stillingen innkalles til intervju og prøveforelesning.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 544.400 – 658.300, førstelektor kode 1198, kr. 544.400 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 480.600 – 586.500 pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Menn oppfordres til å søke.

 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV med eventuell publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • Sammendrag av mastergradsoppgaven
 • Eventuell doktorgradsavhandling

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist: 31. januar 2019.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

Instituttleder Geir Torstveit, tlf. 38 14 22 62 / 488 98 409, e-post geir.torstveit@uia.no

Studiegruppeleder Elisabet R. Hillesund, tlf. 38 14 12 85, e-post elisabet.r.hillesund@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162576
 • Intern-ID
  Ref. 310/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger