Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i ernæring knyttet til toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition

Ved Universitetet i Agder er det ledig to 100 % stillinger som doktorgradsstipendiat i ernæring for en periode på 3 år, eventuelt 4 år med 25% undervisningsarbeid, fra tiltredelsesdato. Stillingene er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Formålet med stipendiatstillingene er forskerutdanning som skal resultere i at kandidatene fullfører en doktorgrad innen periodens utløp. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultetet har tre institutter: Institutt for psykososial helse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring.

 

Beskrivelse av stillingen

Stipendiatene vil arbeide med prosjektet PRECDIET. Ernæring tidlig i livet spiller en viktig rolle for helse resten av livet. Nyere forskning viser at ernæringstilstanden til fremtidige foreldre også kan ha betydning for helse og utvikling hos fremtidige barn. Det er per i dag lite forskning på denne sammenhengen og på hvordan man kan fremme sunne matvaner blant unge i fertil alder. I prosjektet PRECDIET skal vi utvikle, implementere og evaluere en teori- og evidensbasert digital intervensjon for å bevisstgjøre ungdom og unge voksne om kostholdets betydning for at deres barn skal kunne ta ut sitt helsemessige og kognitive potensial. For mer detaljer be om prosjektbeskrivelse fra professor Nina Øverby: nina.c.overby@uia.no. Stipendiatene vil være knyttet til toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition (www.uia.no/feed).

 

Kvalifikasjoner og vilkår

De som tilsettes, må ha hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. folkehelsevitenskap, ernæringsvitenskap, statistikk). Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater samt eventuelle publikasjoner, utviklingsarbeid og motivasjonsbrev. Relevant praksis og forskningserfaring, personlig egnethet og samarbeidsevner vil bli tillagt vekt. Søkerne må beherske norsk eller annet skandinavisk språk og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper muntlig og skriftlig.

 

Selve prosjektet krever fagkunnskap i ernæring og folkehelse. Å kunne arbeide målrettet, systematisk og selvstendig er svært viktige egenskaper som vil bli vektlagt i vurderingen.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av her.

 

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiatene tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Informasjon om ph.d.-programmet finnes her.

 

Opplysninger om opptak på Ph.D.-programmet fås ved henvendelse til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, professor Åshild Slettebø, ashild.slettebo@uia.no eller seniorrådgiver Eli Andås, tlf. 38 14 18 66, e-post eli.andas@uia.no.

Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap finnes her:http://old.uia.no/no/portaler/forskning/forskerutdanning/dokumenter

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli foretatt i samråd med søkerne.

 

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 449 400 pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Menn oppfordres til å søke.

 

De som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) skal sendes elektronisk. Benytt linken «Søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk:

 • Attesterte kopier av vitnemål med karakterer
 • Sammendrag på ca. 1-2 sider av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Attester
 • Vitenskapelige arbeider og annen FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Motivasjonsbrev: beskriv hvorfor du ønsker denne stillingen og hvordan du mener at din kompetanse kan brukes i prosjektet (maks 1-2 sider).

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 30.01.19.

 

Nærmere opplysninger om prosjektet, stillingen, betenkningen fås ved henvendelse til instituttleder Geir Torstveit: tlf. 38 14 22 62, e-post: geir.torstveit@uia.no eller professor Nina C. Øverby, tlf. 38141324, e-post: nina.c.overby@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162563
 • Intern-ID
  Ref. 306/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger