Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Administrativ leder for Toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig fast 100 % stilling som seniorrådgiver/administrativ leder for toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Forskningsgruppen FEED (uia.no/feed) ble nylig tildelt toppforskningssenterstatus ved UiA. Senteret har per i dag 15 prosjekter innenfor ernæringens betydning i fosterliv, barndom og ungdom på helse og sykdom senere i livet og for neste generasjons helse. Senteret har ambisjoner om å drive banebrytende forskning innenfor dette feltet. Skolefaget mat og helse er en del av satsingen. Detaljer om toppforskningssenteret fås ved henvendelse til professor Nina C. Øverby (nina.c.overby@uia.no).

 

Senteret er tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Den administrative lederen vil ha ansvar for den daglige driften av senteret og sammen med faglig vitenskapelig leder utgjøre den daglige ledelsen. Den daglige driften innebærer blant annet å koordinere arbeidet innen de tematiske områdene og i prosjektene, samt legge til rette for samspillet mellom prosjektene og samarbeidspartnere. Den som ansettes vil, sammen med den faglige vitenskapelige lederen, være ansvarlig for at toppforskningssenteret oppnår senterets vedtatte målsettinger (Key Performance Indicators). Den faglig vitenskapelige lederen har det overordnede ansvaret i senteret. Hovedarbeidssted vil være i Kristiansand.

 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 150 årsverk og er lokalisert i Kristiansand og Grimstad. Ytterligere informasjon om fakultetet finner du her.

 

Fakultetet har to toppforskningssentre; Priority Research Centre on Lifecourse Nutrition og Senter for e-Helse, i tillegg til Senter for omsorgsforskning-sør som er et av fem regionale forskningssentra. Det er aktive forskere innenfor fakultetets fagområder. Informasjon om fakultetets forskningsgrupper finner du her.

 

Arbeidsoppgaver

Vi søker en engasjert person som kan jobbe administrativt med forskning og delta aktivt i oppbyggingen av senteret. Stillingens arbeidsområder vil blant annet være innenfor:

 • koordinering av prosjektarbeid og forskningssøknader
 • administrative støtte til forskere i toppforskningssenteret
 • søknadsskriving
 • daglig drift av toppforskningssenteret
 • utvikling av toppforskningssenterets infrastruktur
 • planlegging og gjennomføring av møter, seminar og konferanser
 • formidling av forskningsresultater og toppforskningssenterets arbeid nasjonalt og internasjonalt i ulike kommunikasjonskanaler.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har PhD eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. ernæringsvitenskap, folkehelsevitenskap, biostatistikk, mat og helse). Stillingen innebærer varierte arbeidsoppgaver og fleksibilitet er derfor viktig.

 

Den som tilsettes må ha:

 • relevant utdanning, fortrinnsvis på PhD-nivå
 • relevant arbeidserfaring
 • gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk/annet skandinavisk språk, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper
 • kunne jobbe selvstendig og i team og ha gode samarbeidsevner

Den som tilsettes bør ha:

 • erfaring med ledelse av prosjekter og erfaring med søknadsskriving og koordinering av søknadsarbeid

Vi ser etter en person med følgende personlig egenskaper:

 • fleksibel, selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • serviceinnstilt og proaktiv
 • ønske om å bidra til et positivt, inkluderende og spennende arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø
 • et utviklende, ekspansivt og innovativt fagmiljø
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • gode velferdstilbud

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av tilsettingsrådet for teknisk-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Menn oppfordres til å søke.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 524.200 – 607.700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Send søknad”.

 

Søknadsfrist: 25. januar 2018

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162510
 • Intern-ID
  Ref. 304/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger